Realni rast BDP-a Federacije BiH u trećem kvartalu 9%

0
613
Izvor: Federalni zavod za statistiku

Bruto domaći proizvod (BDP) u Federaciji BiH u trećem kvartalu 2021. godine realno je porastao za 9 posto u odnosu na isti period prošle godine, prve su procjene Zavoda za statistiku FBiH.

Tromjesečni bruto domaći proizvod – stope realnog rasta

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2021. godine zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (27,9%); Informacije i komunikacije (11,8%); Finansijske i djelatnosti osiguranja (10,7%) i Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (9,2%) od toga Prerađivačka industrija (11,8%).
Realni pad BDP-a zabilježen je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribolova (13,1%).