Rebalansom budžet FBiH povećan 11,2%, na 5,5 milijardi KM

0
381
Federalna vlada po hitnom postupku uputila Parlamentu izmjene Budžeta FBiH za 2020. godinu

S ciljem stvaranja uvjeta za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvane koronavirusom, te osiguranja sredstava za pomoć privredi, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije za 2020. godinu u iznosu od 5.508.930.679 KM, ili za oko 11,2 posto više u odnosu na ranije usvojeni ovogodišnji Budžet FBiH.
Federalno ministarstvo finansija je, prilikom sačinjavanja projekcija prihoda od poreza i doprinosa, uzelo u obzir da će mjere koje poduzima i koje će poduzeti Vlada FBiH, ali i ostali nivoi vlasti imati pozitivnog efekta i usporiti daljnji pad prihoda. U tom kontekstu prihodi od poreza na dobit su umanjeni za 21 posto, doprinosi za penziono-invalidsko osiguranje su manji za 15,2 posto, dok procijenjeni pad neto prihoda od indirektnih poreza iznosi 16,7 posto, što sve skupa podrazumjeva pad prihoda od poreza u apolutnom iznosu do 493 miliona KM. Naplata ovih prihoda će u narednom razdoblju biti pažljivo praćena te će, u slučaju daljeg pogoršanja, biti poduzimane zakonom propisane korektivne mjere.
Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 miliona KM u Fondu za stabilizaciju ekonomskih posljedica, koji bi trebao biti usvojen zajedno s Rebalansom budžeta.
Planirano je i 20 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 miliona KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 miliona KM, čime je omogućeno finansiranje garancije u iznosu od 500 miliona KM.
Sukladno Izmjenama i dopuna Budžeta FBiH za 2020. godinu, Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršavanju.
Iz Zakona je izbrisano nekoliko transfera, kao što su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža, kapitalni transferi javnim preduzećima, zatim udruženjima građana iz oblasti kulture, za provedbu Bolonjskog procesa i za Fond za studentske zajmove. Također, izbrisan je i transfer za razvoj turizma u FBiH.
Istovremeno, dodani su novi transferi, poput transfera za troškove karantina u FBiH, te nižim nivoima vlasti za nabavku opreme za borbu protiv Covid-19.
Vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.
Današnjoj sjednici Vlade BiH su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali ministri u radu sjednice sudjelovali putem video linka.