Reforma obrazovanja: Čas za 21. vijek

0
517
U organizaciji Save The Children danas u Sarajevu održana radionica 'Čas za 21. vijek'

S napretkom nauke i tehnologije svijet se brzo i kontinuirano mijenja. Dužnost društva u cjelini je da se pripremi i pokuša odgovoriti na buduće izazove u svakom segmentu djelovanja, pa tako i u obrazovanju.
Kako bi trebala izgledati savremena nastava u školama, a kako obrazovanje nastavnika? Koje se to vještine i znanja danas traže od učenika, studenata i nastavnog kadra? Da li se išta promijenilo u našem obrazovnom sistemu nakon loših rezultata na PISA i TIMMS testiranju? Zbog čega nam je potrebna reforma obrazovanja?
Ovo su samo neka od pitanja o kojima se govorilo na ‘Času za 21. vijek’, koji je u organizaciji Save The Children održan danas u STEAM kabinetu Druge gimnazije u Sarajevu.
Umjesto đaka, mjesta u školskim klupama zauzeli su predstavnici medija, kojima se obratio Samir Arnautović, specijalista projekta TABLA za Projektnu cjelinu 1 – Inicijalno obrazovanje nastavnika organizacije Save The Children.
“U proteklom periodu, u sklopu Projektne cjeline 1, urađen je značajan dio posla na temelju nastavničkih planova i programa nastavničkih studija pet javnih univerziteta u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Republici Srpskoj, a koji je za ishod imao prijedlog Okvira za modularne kurikulume nastavničkih fakulteta. Osim tretiranja najvažnijih pitanja, poput Standarda zanimanja i Standarda kvalifikacije, ovaj Okvir nudi i rješenja u vidu poboljšane mobilnosti studenata kroz sistem izbornih predmeta na više nivoa, alokaciju ECTS kredita radi regulisanja opterećenja studenata, te uvodi vještine 21. vijeka u sam nastavni plan i program nastavničkih fakulteta”, kazao je Arnautović.
Nastavničko zanimanje jedno je od onih zanimanja koja opstaju kroz vrijeme, ali se u njemu značajno mijenjaju karakteristike radne svakodnevnice. Prioritetni zadatak obrazovanja postaje osposobljavanje učenika da se što uspješnije nose s promjenama s kojima će se suočavati tokom radnog i životnog vijeka, te bi u tom pravcu trebala ići reforma obrazovanja.
“Neophodno je proces učenja usmjeriti na izgradnju učeničkih kompetencija, na znanje i razumijevanje, uz primjene tog znanja, sposobnost komuniciranja, kao i razvijanje vještine učenja, kako bi naši mladi ljudi postali ravnopravni konkurenti na tržištu rada. S druge strane imamo nastavnika, koji osim odličnog poznavanja materije koju predaje, treba da posjeduje izvrsne vještine u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici”, istakla je Dževdeta Dervić, profesorica u Drugoj gimnaziji u Sarajevu.
Projekat opšteg obrazovanja u Bosni i Hercegovini (TABLA) trogodišnji je projekat koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a provodi Save the Children. Projekat TABLA radi u bliskoj saradnji s vladinim akterima i obrazovnim vlastima u Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Federaciji BiH i Republici Srpskoj . Opća svrha TABLA-e je poboljšati ishode učenika u BiH iz kritičkog mišljenja i STEAM-a (nauka, tehnologija, inžinjerstvo, umjetnost i matematika), te povećati kapacitete nastavnika za uključivanje 4K (kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja i komunikacija) i primijeniti znanje o STEAM-u u razrednoj nastavi.