Regionalna konferencija o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

0
434
Na konferenciji će uz bh. predstavnike učestvovati i eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Srbije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH, u saradnji sa Vladom FBiH i Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, organizovaće naredne sedmice u Sarajevu regionalnu konferenciju pod nazivom ’10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju’.
Kako ističu iz Fonda, biće ovo prilika da se razmijene iskustva i analizira zakonski okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, te izrade preporuke za nadležne institucije, a u cilju jačanja međuinstitucioinalne i regionalne saradnje.
Konferencija će okupiti predstavnike Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba s invaliditetom, te međunarodne zajednice.
Uvodničari će biti v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, premijerka Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević, rukovodilac Odjeljenja za podsticanje zapošljavanja invalida, Javni fond za stipendije, razvoj, invalidnost i uzdržavanje Republike Slovenije Aleksandra Kuhar i predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i direktor Udruženje slijepih Kantona Sarajevo Zuko Fikret.
Na konferenciji će učestvovati i eksperti i predstavnici institucija iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.