Regionalni Challenge Fond: 18,8 miliona eura Zapadnom Balkanu za dualno obrazovanje

RCF objavio poziv za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja, u iznosu od 150.000 do 600.000 eura po projektu

0
733
Na online sesiji predstavljen početak velikog regionalnog programa za podršku projektima dualnog obrazovanja

Regionalni Challenge Fond je objavio poziv za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja, u iznosu od 150.000 do 600.000 eura po projektu, sa ukupnim fondom od 18,8 miliona eura.
Uvodni događaj na kojem je predstavljen početak ovog velikog regionalnog projekta je okupio predstavnike međunarodnih organizacija i inicijativa, regionalnih organizacija, javnih institucija zaduženih za stručno obrazovanje i obuku, privrednih komora, institucija za stručno obrazovanje i obuku i firmi.
Cilj Fonda je da unaprijedi kvalitet i relevantnost stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada kroz investiranje u opremu i infrastrukturu odabranih projekata kooperativne/dualne obuke koji se provode u okviru partnerstava između institucija za obrazovanje i obuku i kompanija.
“Regionalni Challenge Fond predstavlja priliku za kompanije i provajdere stručnog znanja i treninga da se na adekvatan način pripreme za vrijeme koje dolazi nakon pandemije, koji će dalje doprineti stabilizaciji i razvijaju njihovih pojedinačnih biznis modela”, rekla je Viktoria Veidt, viša menadžerica u KfWNjemačkoj razvojnoj banci.
“Podrška koju Regionalni Challenge Fond Nemačke razvojne banke (KfW) pruža Zapadnom Balkanu podsticanjem partnerstva između obrazovnih institucija – srednjih škola i fakulteta – i kompanija predstavlja najbolji način da se pomogne oporavku, rastu i konkurentnosti naših ekonomija. Razvojem dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama i uvođenjem dualnih studija možemo uskladiti obrazovne sisteme sa potrebama ekonomije i osigurati neophodan kadar za lokalne kompanije i strane investitore koji ovde posluju, kao i one koji planiraju da ulažu u region”, izjavio je Mihajlo Vesović iz Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.
Na ovom online događaju su pokrenute različite teme, uključujući i ‘Unapređivanje partnerstava kooperativne obuke između institucija za stručno obrazovanje i obuku i kompanija na Zapadnom Balkanu’. Učesnici su razmijenili mišljenja o saradnji između privatnog sektora i sektora za stručno obrazovanje i obuku koja treba da osigura podršku daljem obrazovanju i ekonomskim reformama na Zapadnom Balkanu. Navedeno je također da privatni sektor treba biti više uključen u saradnju sa institucijama za stručno obrazovanje i obuku.
Prema riječima Vesovića, ovaj projekat pokrenut prije pandemije sada dobija još veći značaj zato što će osigurati zapošljavanje radnika u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19 i koji će nastaviti da posluju smanjenim kapacitetom. Pozvao je kompanije da se povežu sa srednjim školama, visokim strukovnim školama i fakultetima te da se prijave za sredstva i zajednički uspostave centre za obuku koji će učenicima i studentima omogućiti da se upoznaju sa mašinama, opremom i alatima za korištenje u realnom radnom okruženju tokom obuke i kasnije, kad se zaposle.
Panelisti su se složili da programi poput Regionalnog fonda podržavaju podizanje nivoa kvaliteta stručnog obrazovanja, čemu značajno doprinosi i adekvatan zakonodavni okvir. Kroz podršku RCF-a kompanijama će biti olakšan proces obučavanja učenika, potencijalnih budućih zaposlenih, jer će oni dolaziti u radno okruženje sa prethodno usvojenim bazičnim tehničkim vještinama koje će sticati zahvaljujući savremenoj opremi i alatima u svojim školama. Podršku RCF-a kompanije mogu iskoristiti i za dodatnu obuku svojih zaposlenih.
Poziv je objavljen na sajtu https://rcf-wb6.org/ i traje od od 1. februara do 30. aprila 2021. godine. Prijave važe za konzorcije iz ekonomija Zapadnog Balkana koji se sastoje od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku i najmanje dvije kompanije.