Registracija poslovnih subjekata u FBiH biće jednostavnija i jeftinija

Predložene zakonske izmjene su pratile obimne aktivnosti koje se odnose na uspostavu elektronske baze registra poslovnih subjekata u FBiH

0
408
Sjednica Vlade Federacije BiH: (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je na sjednici održanoj u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH imajući u vidu da je važeći tekst Zakona donesen 2005. godine i mijenjan je u tri navrata.
S ciljem otklanjanja postojećih barijera u otpočinjanju rada poslovnih subjekata, Vlada FBiH je identifikovala osnovne ciljeve u ovoj oblasti, a oni se odnose na pojednostavljenje i pojeftinjenje procedure registracije poslovnih subjekata, a kroz uspostavu jedinstvenog informacionog sistema njihove elektronske registracije, takozvanog JIB.
Ovu reformu u oblasti zakonodavstva moraju pratiti adekvatne aktivnost u uvođenju elektronskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kroz elektronsko uvezivanje svih relevantnih institucija, koje učestvuju u procesu registracije.
Predložene zakonske izmjene su pratile obimne aktivnosti koje se odnose na uspostavu elektronske baze registra poslovnih subjekata u FBiH, pa je u okviru provođenje Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u FBiH, kao prvi projektni segment od januara 2019. godine započeta digitalizacija sudske arhive registrovanih poslovnih subjekata u FBiH, što podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski oblik, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni poslovni subjekt, što je važna pretpostavka za uspostavljanje elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovaj postupak uključuje digitalizaciju arhive i tekućih postupaka registracije, te konsolidaciju podataka korištenjem postojećih elektronskih registara.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona razmatrali su i podržali kao dobru osnova za izradu Prijedloga zakona Predstavnički i Dom naroda Parlamenta FBiH 2018. i 2019. godine.
Nakon dodatnih razmatranja usvojenog Nacrta zakona izvršene su određene korekcije, te je sačinjen tekst koji će, uz donošenje Zakona o elektronskom potpisu u FBiH, predstavljati osnovu za reformske aktivnosti Federalne vlade na poboljšanju poslovnog okruženja i jačanju privrednog razvoja.
Ova reforma omogućena je uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, a odnosi se na adekvatnu tehničku pomoć za uspostavu elektronskog sistema registracije i zasnovana je na Odluci Vlade Federacije BiH o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu na nivou FBiH.