Rekonstrukcija puta Neum – Stolac uključena u projekt modernizacija puteva u FBiH

0
492
Od ukupno 36,5 km koliko je duga ta dionica Stolac-Neum ostalo je završiti još 10 kilometara

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke (EIB) i Bosne i Hercegovine 2016. godine u Sarajevu i Luksemburgu – Modernizacija puteva Federacije BiH.
Ugovor za modernizaciju puteva u Federaciji BiH, vrijedan 50 miliona eura, odnosi se na izgradnju novih dionica puteva i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminisanje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova, uključujući i tunel Crnaja, s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima na 35 dionica u Federaciji BiH u ukupnoj dužini od 290 km.
Amandmanom se predlaže produženje roka za korištenje sredstava zajma do 23. februara 2023. godine, dok se rok za završetak radova produžava do 30. novembra 2022. godine. Do sada je povučeno više od 85% sredstava.
Istovremeno se projekat u manjoj mjeri restruktira, i to uvođenjem i finansiranjem rekonstrukcije puta Neum –Stolac (Vidovo polje) u dužini oko 1,3 km, a zbog nemogućnosti rješavanja imovinskih pitanja isključuju se određeni potprojekti Bosanski Petrovac – Drvar, izgradnja trake za spora vozila i granica RH / (Izačić) – Bihać, kružna raskrsnica Kamenica.