Reorganizacija Trgovine Borac na dva preduzeća

0
852
Pokrivenost uvoza izvozom u 2022. godini bila je 75,7 posto

Dioničko društvo Trgovina Borac sa sjedištem u Travniku koje ima osnovni kapital u iznosu od 14.954.180 KM, namjerava izvršiti reorganizaciju.
Reorganizacija (podjela) ovog privrednog društva će se, kako je navedeno u obavijesti na oficijelnoj stranici Sarajevske berze, izvršiti statusnom promjenom podjele preduzeća razdvajanjem sa osnivanjem na dva dionička društva: Borac Trgovina d.d. Travnik i WIAD-KOM d.d. Travnik.