Rok za finansijsku konsolidaciju Agrokomerca do 10. decembra

0
628
Postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja Agrokomerca od 78 miliona KM

Federalna vlada izmijenila je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša i produžila rok za njegovu konsolidaciju do 10.12.2019. godine.
U obrazloženju je navedeno da je Agrokomerc iskazao potrebu da rok trajanja postupka finansijske konsolidacije bude produžen jer je tokom dosadašnjeg postupka smanjeno ukupno dugovanje i uspostavljena poslovna saradnja sa strateškim partnerom, povećan obim proizvodnje u konditorskoj industriji i pokrenuta proizvodnja u nizu drugih pogona u okviru kompleksa prehrambene industrije (hladnjača, prerada voća i povrća, supe i majoneze, pržionica). Povećanjem obima proizvodnje povećava se i broj uposlenih.