Rok za kupovinu stana certifikatima produžen do juna 2021.

0
541
Produženje roka za otkup stanova certifikatima do kraja juna 2024. godine

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila više prijedloga izmjena i dopuna zakona, među kojima je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije kojim je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.
Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode produžen je period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, jer je efekat dosadašnje primjene ovog zakona naplata glavnog duga oko 84 miliona KM, dok je otpisano oko 39 miliona KM dosadašnje zatezne kamate.