Rok za zamjenu fiskalnih kasa u FBiH tri godine, privrednicima dodatni troškovi

0
378
Promet fiskalnim uređajima u julu 2023. u odnosu na godinu ranije je veći za 258,8 miliona KM

Postupajući po zaključku Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH od 12. oktobra, Federalno ministarstvo finansija je pripremilo, a Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH. Informacija će biti dostavljena Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.
U informaciji je, uz ostalo, navedeno da trenutno postoje dvije vrste poslovnih subjekata: oni koji izvršavaju svoje zakonske obveze i uredno evidentiraju promet, kao i oni koji različitim oblicima manipulacija izbjegavaju ovu obavezu. Poslovni subjekti koji uredno evidentiraju promet su u neravnopravnom ekonomskom položaju u odnosu na one koji to ne čine.
S ciljem sprječavanja daljeg odliva sredstava iz budžeta FBiH, Federalno ministarstvo finansija je, u okvirima odredaba trenutno važećeg Zakona o fiskalnim sistemima, poduzelo niz mjera usmjerenih ka unaprjeđenju sistema fiskalizacije i fiskalnih uređaja u Federaciji BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na tehničko-tehnološka i poboljšanja u oblasti informacijskih tehnologija.
Obzirom da nije moguće implementirati softversku fiskalizaciju u narednih (procjena) pet godina, a postojeći uređaji su zastarjeli i ne prate tehnološko-tehnička unaprjeđenja na tržištu, predloženi su uređaji koji predstavljaju kombinirani model hardversko-softverskih rješenja.
Kao prednost novih rješenja navedeno je evidentiranje svakog pojedinačnog fiskalnog računa u Poreznoj upravi FBiH u momentu kada je izdan, što predstavlja značajan pokazatelj za inspektore prilikom kontrole.
Također, riječ je o prijenosu podataka o ostvarenom prometu koji je moguće vršiti i putem interneta, 3G mreže ili naprednije tehnologije, dok je do sada bila zastupljena 2G mreža odnosno GPRS. Novi fiskalni uređaji podržavaju obje ove mogućnosti. Ovi sistemi produciraju fiskalne račune koji sadrže tzv. QR kod, a koji je jedinstven za svaki fiskalni račun i nije ga moguće reproducirati, a služi i kao ‘put’ za provjeru od strane građana da li je njihov račun dostavljen na server Porezne uprave. Povećan je i nivo sigurnosti zaštite podatka prilikom prijenosa između fiskalnih uređaja i servera Porezne uprave putem naprednih modela kriptiranja i dekriptiranja podataka.
Pravilnikom o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH predviđeno je da fiskalni sistemi budu zamijenjeni u roku od tri godine, u ovisnosti od starosti/trošnosti postojećih, navedeno je u informaciji.