Roming će na Zapadnom Balkanu biti potpuno ukinut 1. jula 2021.

0
749
Potpuno ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu od jula 2021.

Roming će u regionu Zapadnog Balkana biti potpuno ukinut 1. jula 2021. godine, potvrđeno je danas na otvaranju trećeg Digitalnog samita ZB, čiji je domaćin ove godine Tirana.
Generalna sekretarka Regionalnog savjeta za saradnju Majlinda Bregu je na otvaranju online samita, koji se održava do 28. oktobra, istakla da je istorijskim sporazumom iz Beograda 2019. godine počelo fazno ukidanje rominga koje će biti okončano 1. jula 2021. godine, kao i da će treći korak biti smanjivanje rominga između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Kazala je da ubrzana digitalizacija treba da doprinese integraciji tržišta zemalja Zapadnog Balkana i da će i na samitu lidera EU i ZB u Sofiji (biće održan 10. novembra u okviru Berlinskog procesa) biti potvrđena ideja o jedinstvenom tržištu zasnovanom na slobodi protoka ljudi, robe, kapitala i usluga.
Cilj je da se stvore nove mogućnosti za rast kompanija i otvaranje novih radnih mjesta.
Bregu navodi da se region ZB suočava s novim izazvoima usljed pandemije Covid-19 i da je zato digitalna agenda jedna od glavnih za razvoj u novim uslovima.
Uprkos krizi izazvanoj širenjem virusa korona, s kojom se region, ali i cijeli svijet suočava, na trećem Digitalnom samitu ZB razmatraće se mogućnosti uspostavljanja partnerstava s privatnim sektorom u kontekstu procesa digitalne transformacije.