RS: BDP u četvrtom kvartalu 2019. porastao za 2,6%

0
455
Rast bruto domaćeg proizvoda RS u četvrtom kvartalu 2019.

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u četvrtom kvartalu 2019. u odnosu na isti period 2018. godine ima stopu rasta od 2,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u četvrtom kvartalu 2019. bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Informacije i komunikacije za 7,5%, Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 6,4%, Građevinarstvo za 5,3% i Finansijske i djelatnosti osiguranja za 4,3%, dok je realno manja u područjima Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 3,2%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 3,9%.