RS: BDP u drugom kvartalu porastao 2,4 posto

0
633

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u drugom tromjesečju 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 2,4 posto.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u drugom tromjesečju 2019. bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 6,0%, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,4%, Informacije i komunikacije za 4,7% i Finansijske i djelatnosti osiguranja za 4,5%. Pad BDP-a zabilježen je u područjima Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 4,0%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 6,9%.