RS: BDP u prvom kvartalu porastao 1,4%

0
369
Rast bruto domaćeg proizvoda BiH u prvom tromjesečju 2022. godine

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine ima stopu rasta od 1,4%, podaci su entitetskog zavoda za statistiku.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u prvom tromjesečju 2020. godine bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 5,6%, u području Informacije i komunikacije za 3,6%, Građevinarstvu za 2,2% i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 2%.

Izvor: Republički zavod za statistiku RS

Bruto dodata vrijednost je realno manja u područjima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 3,6%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 6,6%.