RS: BDP u prvom kvartalu porastao 2,3 posto

0
420
Rast bruto domaćeg proizvoda RS u prvom tromjesečju tekuće godine

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u prvom tromjesečju 2021. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine ima stopu rasta od 2,3%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti grupisanim na nivo A10, u prvom tromjesečju 2021. godine bruto dodata vrijednost realno je veća u područjima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 9,7%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 9,8%, Informacije i komunikacije za 4,9%, Građevinarstvo za 4,2%.

Izvor: Republički zavod za statistiku RS

BDP u prvom kvartalu 2021. je realno manji u područjima Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala; Saobraćaj i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo za 1,3% i Poslovanje nekretninama za 0,2%.