RS blokirala račune UIO BiH zbog duga od 15 miliona KM

0
1464
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Ministarstvo finansija Republike Srpske blokiralo je danas sve račune u bankama Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) na osnovu presude Suda BiH kojom je UIO dužna RS-u da isplati 15 miliona KM plus kamate.
Radi se o presudi koju je Sud BiH donio 7. maja 2015. godine, a kojom je UIO obavezana da RS-u isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.
Nakon što nisu uspjeli brojni pokušaji da se na sjednici Upravnog odbora UIO BiH dogovori isplata ovog iznosa, Ministarstvo finansija je danas blokiralo sve račune UIO, a na osnovu pravosnažnog rješenja o izvršenju koje je donio Sud BiH, piše portal Capital.
Zanimljivo je da su banke prvobitno odbile da blokiraju račune UIO uz obrazloženje da ‘rješenje suda nije moglo biti izvršeno, zato što je izvršenje određeno na računima na kojima se nalazi novac koji je izuzet od izvršenja, a u skladu sa važećim propisima’.
Tek nakon što je Pravobranilašto RS, koje zastupa Republiku Srpsku, o ovome obavijestilo Agenciju za bankarstvo RS i Agencija reagovala, banke su blokirale račune UIO.
Glavni račun UIO ima u NLB banci, ali su joj blokirani i računi koje ima u drugim bankama.
Republika Srpska je 2011. godine podnijela tužbu protiv UIO, tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu RS. Nakon što je taj dug isplaćen, RS je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM.
Suda BiH je presudom od 7. maja 2015. godine obavezao UIO da RS-u isplati 15 miliona KM sa zakonskim kamatama počev od 18. novembra 2013. godine do dana isplate.