RS: Broj prodatih novih stanova u RS u prva tri mjeseca manji za 36,4%

0
501
Prosječna cijena po m² u trećem kvartalu 2023. na godišnjem nivou je veća za 4 posto

Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2020. godine veći je u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine za 4,3%, a u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2019. godini manji je za 36,4%.
Korisna površina prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine veća je za 4,3%, a u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2019. godini manja je za 35,4%.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine viša je za 2,0%, a u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2019. godini niža je za 5,5%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, cijene u stanogradnji u ovom bh. entitetu u prvom kvartalu 2020. godine u poređenju sa četvrtim tromjesečjem 2019. godine više su za 0,9%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih radova, u tom periodu su cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova, te cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova bile više za 0,8%, cijene elektroinstalacionih radova više su za 1,1%, a cijene mašinsko-instalacionih radova ostale su nepromijenjene.