RS: Broj stanova za gradnju u januaru veći za 120,1%

0
231
Broj izdatih građevinskih dozvola u januaru u odnosu na isti period lani veći za 75%

Broj izdatih građevinskih dozvola za gradnju u Republici Srpskoj u januaru 2021. godine u odnosu na januar 2020. godine veći je za 75%, dok je u odnosu na prosječan broj izdatih građevinskih dozvola u 2020. godini manji za 2,8%.
Broj predviđenih stanova za gradnju u januaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 120,1% i u odnosu na prosječan broj predviđenih stanova za gradnju u 2020. godini veći je za 18,3%.
Ukupna korisna površina predviđenih stanova za gradnju u januaru 2021. u odnosu na isti period prošle godine veća je 103,4%, i u odnosu na prosječnu korisnu površinu predviđenih stanova za gradnju u 2020. godini veća za 9,6%.