RS: Cijene u decembru 2021. porasle 0,5%, godišnja inflacija 5,9%

0
812
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u Republici Srpskoj u decembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec više su za 0,5%, dok je u u odnosu na decembar 2020. godine ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku viši za 5,9%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u decembru u odnosu na novembar 2021. godine, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 2,2%, indeksi odjeljaka Namještaj i pokućstvo i Restorani i hoteli viši su za po 0,5%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 0,4%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 0,2%, dok je indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši za 0,1%.
Indeksi odjeljaka Komunikacije i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni, dok je indeks odjeljka Odjeća i obuća niži za 4,5%, indeks odjeljka Zdravstvo niži je za 0,8%, indeks odjeljka Prevoz niži je za 0,7%, dok je indeks odjeljka Akloholna pića i duvan niži za 0,2%.
Najveći godišnji rast cijena u decembru 2021. zabilježen je u odjeljku Prevoz 14,4% zbog viših cijena u grupi Goriva i maziva za lična vozila od 25,8%, zatim u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 10,7%, usljed poskupljenja u grupama Ulja i masnoće od 33,2% i Povrće od 20,1%, potom u odjeljku Namještaj i pokućstvo 4,0%, zbog viših cijena u grupi Namještaj od 9,9%.
Najveći pad cijena na godišnjem nivou u decembru 2021. zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća 6,3%, dok je smanjenje od po 0,2% zabilježeno u odjeljcima Obrazovanje i Komunikacije.