RS do 2023. ima ugovorene investicije vrijedne 871,5 miliona KM

0
279
Sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period 2021-2023. godine. Istaknuto je da su u periodu 2021-2023. u Republici Srpskoj ugovorene investicije u iznosu od 871,5 miliona KM. Najveće učešće u finansiranju ugovorenih investicionih projekata u pomenutom periodu imaju ino sredstva u ukupnom iznosu od 586,6 miliona KM ili 67,3%, dok domaća sredstva po svim osnovama učestvuju u iznosu od 285 miliona KM ili 32,7%.
Vlada je razmatrala i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za period januar-mart 2020. godine, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 847,1 milion KM, što predstavlja 99% u odnosu na Budžet za ovogodišnji prvi kvartal.
Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 781,6 miliona KM, što predstavlja 91% u odnosu na Budžet za prva tri mjeseca 2020. godine.
Ino-dug je u prvom kvartalu ove godine redovno servisiran i, kako se navodi, za te potrebe izdvojeno je 45,5 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 69,8 miliona KM.

Novo zaduženje od 25 miliona KM

Vlada RS danas je utvrdila i Prijedlog odluke o 42. emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom. Ovom odlukom planirano je da se emituje do 25.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 3,2% godišnje.
Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih obveznica je obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom RS za 2020. godinu.