RS emisijom obveznica planira novo zaduženje od 35 miliona KM

0
391
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, entitetsko ministarstvo finansija objavilo je javni poziv domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za upis i uplatu 47. emisije obveznica dugoročnih obveznica javnom ponudom.
Broj hartija od vrijednosti: 35.000, nominalne vrijednosti po 1.000 KM, što znači da je planirani iznos emisije 35 miliona KM.
U javnom pozivu je navedeno da je aukcija obveznica RS na Banjalučkoj berzi (BLSE) zakazana za 19. april ove godine, a da je kamatna stopa fiksna 3,4% na godišnjem nivou. Rok dospijeća je pet godina, odnosno 21.04.2027. godine.