RS: Građevinska proizvodnja u prvom kvartalu manja za 2,1%

0
515
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je 10%, a na objektima visokogradnje manja za 22,6%

Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa prethodnim tromjesečjem manja je za 2,1 posto.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima niskogradnje manja je za 0,8% a na objektima visokogradnje za 3,9%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Ukupna proizvodnja u građevinarstvu u prvom tromjesečju 2020. u poređenju sa istim periodom 2019. godine, manja je za 8 posto. Prema vrsti građevinskih objekata, proizvodnja u građevinarstvu na objektima niskogradnje manja je za 2,9% a na objektima visokogradnje za 14,1%.