RS ide u novo zaduženje od 20 miliona KM, prodaju se 10-godišnje obveznice

0
224
Vlada RS usvojila Akcioni plan za zapošljavanje do 2025. godine

Republika Srpska planira novo zaduženje od 20 miliona KM prodajom dugoročnih obveznica putem aukcije na Banjalučkoj berzi koja bi se trebala održati 14.12.2022. godine.
U javnom pozivu za učešće u 53. emisiji obveznica, Ministarstvo finansija RS je navelo da je u ponudi 20.000 hartija od vrijednosti, nominalne vrijednosti po 1.000 KM. Planirani iznos emisije je 20 miliona KM. Kamatna stopa je fiksna 6% na godišnjem nivou, a isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od deset godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti).
Rok dospijeća je deset godina, odnosno do 16.12.2032. godine.
Ministarstvo finansija je navelo da može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske vršiti prijevremeni otkup.