RS: Industrijska proizvodnja u 2022. veća za 2,1 posto

0
394
Najveći rast od 3% zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom

Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu januar – decembar 2022. godine u poređenju sa istim periodom 2021. godine veća je za 2,1%.
U području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen je rast od 3%, u području Prerađivačka industrija rast od 2,6%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 0,3%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ukupna industrijska proizvodnja u ovom bh. entitetu u decembru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom veća je za 0,4%, dok je u poređenju sa decembrom 2021. manja za 4,1%.
U decembru u odnosu na novembar 2022. godine proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,4%, energije za 2,2%, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 2,9% i kapitalnih proizvoda za 3,9%.
U decembru 2022. u odnosu na decembar 2021. godine kalendarski prilagođena proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 5,6%, dok je proizvodnja energije manja za 2,5%, intermedijarnih proizvoda za 4,2%, kapitalnih proizvoda za 7,6% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 16%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u decembru u poređenju sa novembrom 2022. u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 2,4%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 9,7%. Industrijska proizvodnja u području Prerađivačke industrije ostala je nepromjenjena.
Na godišnjem nivou, industrijska proizvodnja u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 0,3%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 0,6% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 19,1%.

Broj zaposlenih u industriji veći za 0,7%

Broj zaposlenih u industriji u RS u u periodu januar-decembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine veći je za 0,7%.
U decembru 2022. u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2021. godini broj zaposlenih u industriji veći je za 0,4%, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine manji za 0,1%. U odnosu na novembar 2022. broj zaposlenih u decembru 2022. ostao je nepromijenjen, podaci su Zavoda za statistiku RS.