RS: Industrijska proizvodnja u decembru porasla 1,2%, broj zaposlenih veći za 0,2%

0
601
Rast industrijske proizvodnje u RS-u na mjesečnom nivou

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u decembru u poređenju sa novembrom 2019. godine veća je za 1,2%, dok je u poređenju sa decembrom 2018. godine manja za 7,6%.
U decembru 2019. u odnosu na mjesec ranije proizvodnja energije porasla je za 2,0%, intermedijarnih proizvoda za 1,5%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,7%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,3% i proizvodnja kapitalnih proizvoda za 7,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U decembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja je za 2,3%, energije za 6,8%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 11,9%, kapitalnih proizvoda za 18,9% i proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju za 28,2%.
Industrijska proizvodnja u decembru 2019. u poređenju sa novembrom iste godine u području Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,8%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 1,0% i u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 3,7%.
Na godišnjem nivou, industrijska proizvodnja u decembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 3,9%, u području Prerađivačka industrija pad od 15,0%, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija industrijska proizvodnja ostala nepromijenjena.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, broj zaposlenih u industriji u decembru 2019. u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2018. godini veći je za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 0,3%, dok je u odnosu na novembar 2019. manji za 0,2%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-decembar 2019. godine u poređenju sa istim prethodne godine manji je za 0,2%.