RS: Industrijska proizvodnja u februaru veća za 0,1%, godišnji pad 2%

0
369
Na domaćem tržištu promet industrije je porastao za 2,3%, a na ino-tržištu pao za 1,6%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u februaru u poređenju sa januarom 2022. godine veća je za 0,1%, dok je u odnosu na fabruar 2021. godine manja za 2,0%.
U februaru u odnosu na januar 2022. godine proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 11,0%, intermedijarnih proizvoda za 5,9%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,9%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%, dok je proizvodnja energije manja za 12,4%.
U februaru 2022. u odnosu na isti mjesec lani proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 12,0%, intermedijarnih proizvoda za 6,6% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,4%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 0,1% i energije za 12,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, industrijska proizvodnja u ovom bh. entitetu u prva dva mjeseca 2022. u odnosu na isti period 2021. pala je za 1,8%. U području Vađenja ruda i kamena porasla je za 7,8%, u Prerađivačkoj industriji porasla je za 6,1%, dok je u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji zabilježen pad od 13,4%.

Broj zaposlenih u industriji porastao 1,6 posto

Broj zaposlenih u industriji RS u februaru 2022. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 1,6%, a u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2021. godini veći je za 0,3%. Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-februar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, veći je za 1,3%.