RS: Industrijska proizvodnja u januaru porasla 1,3%

0
667
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u januaru 2021. u poređenju sa decembrom 2020. godine veća je za 1,3%, dok je u odnosu na januar 2020. veća za 1,5%.
U januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. godine desezonirana industrijska proizvodnja energije veća je za 16,3%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,9%, trajnih proizvoda za široku potrošnju 5,5%, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 11,1% i kapitalnih proizvoda za 13,1%.
U januaru 2021. u odnosu na januar prošle godine kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 16%, energije za 9,9%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 2,1%, intermedijarnih proizvoda za 3,4% i kapitalnih proizvoda za 16,9%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u januaru 2021. u poređenju sa decembrom 2020. u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 20,8%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 2,9% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 14,7%.
Na godišnjem nivou, industrijska proizvodnja u januaru 2021. u poređenju sa januarom lani, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 17%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 4,2% i u području Prerađivačka industrija pad od 4,7%, podaci su Zavoda za statistiku RS.