RS: Industrijska proizvodnja u januaru porasla za 1,4%

0
232
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u januaru 2021. godine u poređenju sa decembrom 2020. godine veća je za 1,4%, dok je u poređenju sa januarom 2020. godine veća za 1,5%.
U januaru 2021. u odnosu na decembar 2020. godine desezonirana industrijska proizvodnja energije veća je za 16,3%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju 5,5%, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 11,2% i kapitalnih proizvoda za 13,2%.
U januaru 2021. u odnosu na isti mjesec 2020. godine industrijska proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 16%, energije za 9,9%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,7%, intermedijarnih proizvoda za 3,5% i kapitalnih proizvoda za 16,9%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, industrijska proizvodnja u januaru 2021. u poređenju sa decembrom 2020. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 20,8%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 2,8% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 14,7%.
Industrijska proizvodnja u januaru 2021. u poređenju sa istim mjesecom2020. godine, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 17%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 4,2% i u području Prerađivačka industrija pad od 4,6%.