RS: Industrijska proizvodnja u januaru porasla za 2,6%

0
85
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u januaru 2023. godine u poređenju sa decembrom 2022. godine veća je za 2,6%, dok je u odnosu na januar 2022. godine veća za 3,7%.
U januaru 2023. u odnosu na decembar 2022. industrijska proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 16,5%, intermedijarnih proizvoda za 9,1%, energije za 4,9%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 21,8%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2023. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 16,9%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 8,5%, intermedijarnih proizvoda za 7,0%, dok je proizvodnja energije manja za 1,3 % i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 31,8%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u januaru 2023. u poređenju sa decembrom 2022. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 30,8%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 0,1% i području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 0,5%.
Industrijska proizvodnja u januaru 2023. u poređenju sa istim mjesecom 2022. godine, u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 15,6%, u području Prerađivačka industrija rast od 1,9% dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 1,9%, podaci su Zavoda za statistiku RS.