RS: Industrijska proizvodnja u julu manja 5,2%, na godišnjem nivou rast za 9,7%

0
290
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u julu 2021. u poređenju sa junom 2021. godine manja je za 5,2%, dok je u poređenju sa julom 2020. godine veća za 9,7%.
U julu u odnosu na juni 2021. godine desezonirana proizvodnja energije veća je za 11,4% i kapitalnih proizvoda za 2,0%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 4,5%, intermedijarnih proizvoda za 10,5% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 12,6%.
U julu 2021. u odnosu na juli 2020. godine kalendarski prilagođena proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 34,3%, energije za 16,5%, intermedijarnih proizvoda za 4,1%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 15,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u julu u poređenju sa junom 2021. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 2,9%, u području Vađenje ruda i kamena rast od 2,3%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 6,2%.
Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u julu 2021. u poređenju sa julom 2020. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 18,7%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 14,5%, i u području Prerađivačka industrija rast od 5,4%.