RS: Industrijska proizvodnja u julu porasla 5,7%, u odnosu na juli lani manja za 12,8%

0
377
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u julu 2020. godine, u poređenju sa junom 2020. godine, veća je za 5,7%, dok je u poređenju sa julom 2019. godine manja za 12,8%.
U julu u odnosu na juni 2020. godine, desezonirana proizvodnja energije veća je za 24,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 3,0% i intermedijarnih proizvoda za 3,4%.
U julu 2020. u odnosu na juli 2019. godine kalendarski prilagođena proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 35,1%, dok je proizvodnja energije manja za 8,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,9%, intermedijarnih proizvoda za 19,5% i proizvodnja kapitalnih proizvoda za 22,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u julu u odnosu na juni 2020. u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 24,2%, i u području Vađenje ruda i kamena rast od 7,9%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 3,2%.
Industrijska proizvodnja u julu 2020. u poređenju sa julom 2019. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 6,9%, u području Prerađivačka industrija pad od 13,8% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 21,8%.