RS: Industrijska proizvodnja u julu porasla za 5,7%

0
511
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u julu u poređenju sa junom 2020. godine veća je za 5,7%, dok je u odnosu na juli 2019. godine manja za 12,8%.
U julu u odnosu na juni 2020. godine, desezonirana proizvodnja energije veća je za 24,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 3,0% i intermedijarnih proizvoda za 3,4%.
U julu 2020. godine u odnosu na juli 2019. godine kalendarski prilagođena proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 35,1%, dok je proizvodnja energije manja za 8,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,9%, intermedijarnih proizvoda za 19,5% i proizvodnja kapitalnih proizvoda za 22,1%.
Prema područjima, desezonirana industrijska proizvodnja u julu u poređenju sa junom 2020. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 24,2%, i u području Vađenje ruda i kamena rast od 7,9%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 3,2%.
U poređenju sa julom 2019. godine industrijska proizvodnja u julu ove godine pala je za 6,9% u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, u području Prerađivačka industrija pad je 13,8%, a u području Vađenje ruda i kamena pala je 21,8%, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji manji za 0,7%

Broj zaposlenih u industriji RS u julu 2020. godine u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2019. godini manji je za 2,4%, a u odnosu na juni 2020. godine manji je za 0,8% i u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 2,7%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-juli 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine manji je za 0,7%.