RS: Industrijska proizvodnja u maju manja 4,8%, godišnji rast 19,9%

0
230
Na ino-tržištu promet industrije porastao 8,5%, a na domaćem tržištu pao za 1,1%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u maju u poređenju sa aprilom 2021. godine manja je za 4,8%, dok je u poređenju sa majem prošle godine veća je za 19,9%.
U maju u odnosu na april 2021. godine desezonirana proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 4,6%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,3%, intermedijarnih proizvoda za 4,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,5% i energije za 9,1%.
Na godišnjem nivou, u maju 2021. u odnosu na isti mjesec lani, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 76,8%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 31,9%, energije za 23,3%, intermedijarnih proizvoda za 9,2% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 8,0%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u maju u poređenju sa aprilom 2021. godine u području Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,4%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 4,7% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 11,5%.
Na godišnjem nivou, u maju 2021. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 31,9%, u području Prerađivačka industrija rast od 18,5%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 9,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji porastao 0,2%

Broj zaposlenih u industriji u maju u odnosu na april 2021. godine veći je za 0,2%, a u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2020. godini manji je za 1,5% i u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 1,6%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-maj 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, manji je za 2,7%.