RS: Industrijska proizvodnja u junu s godišnjim padom od 14,7%

0
284
U području vađenje ruda i kamena ostvaren je najveći pad (30%) proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u junu, u poređenju sa majem 2020. godine, manja je za 0,8%, dok je u odnosu na juni prošle godine smanjena za 14,7%.
U junu u odnosu na maj 2020. godine, desezonirana proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 27,4%, kapitalnih proizvoda za 31,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,6%, intermedijarnih proizvoda za 4,0%, dok je proizvodnja energije manja za 10,0%.
U junu 2020. godine u odnosu na juni lani, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 10,7%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 6,9%, kapitalnih proizvoda za 12,1%, intermedijarnih proizvoda za 17,0% i proizvodnja energije za 22%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u junu u poređenju sa majem 2020. godine u području Prerađivačka industrija bilježi rast od 10,3%, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 11,4% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 18%.
Industrijska proizvodnja u junu 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. godine u području Prerađivačka industrija bilježi pad od 9,9%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 22,1% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 30%.

Manje zaposlenih u industriji

Broj zaposlenih u industriji u RS u junu 2020. godine u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2019. godini manji je za 1,6%, dok je u odnosu na maj 2020. manji za 0,2% i u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 1,8%.
Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-juni 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine manji je za 0,4%.