RS: Industrijska proizvodnja u oktobru manja 4,6%

0
930
Na godišnjem nivou, broj zaposlenih u septembru 2022. se povećao za 2,3%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u oktobru 2019. u odnosu na mjesec ranije manja je za 4,6%, dok je u poređenju sa oktobrom prošle godine manja za 17,3%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U oktobru u odnosu na septembru 2019. desezonirana proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 1,9%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,4%, proizvodnja intermedijarnih proizvoda za 6,1%, energije za 8,2% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 15,1%.
U oktobru 2019. u odnosu na oktobar 2018. godine kalendarski prilagođena proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja je za 12,1%, energije za 12,5%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 14,4%, proizvodnja kapitalnih proizvoda za 34,2% i proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 40,7%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru 2019. u odnosu na mjesec ranije u području Prerađivačka industrija bilježi pad od 2,9%, u području Vađenje ruda i kamena pad od 5,4% i u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 14,9%.
Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u oktobru 2019. u poređenju sa oktobrom 2018. godine u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 6,6%, u području Vađenje ruda i kamena pad od 16,6% i u području Prerađivačka industrija pad od 20,0%.