RS: Industrijski promet u aprilu oslabio 2,4%

0
684
Kapitalni proizvodi na mjesečnom nivou manji su za 8,8%, a energije za 1,3%

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u aprilu u poređenju sa martom 2019. godine, manji je za 2,4 posto. Promet na inostranom tržištu je oslabio 1,6 posto, a na domaćem tržištu za 3 posto.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u aprilu 2019. u poređenju sa aprilom 2018. godine, ukupni promet industrije bilježi pad od 1,7%. Na domaćem tržištu ostvaren je rast prometa od 1,8%, dok je na inostranom tržištu zabilježen pad od 6,4%.
U aprilu u odnosu na mart 2019. godine ukupni desezonirani promet energije veći je za 22,7%, intermedijarnih proizvoda za 2,5%, dok je promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 0,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,8% i promet kapitalnih proizvoda manji za 15,0%.
U aprilu 2019. u odnosu na april 2018. godine, promet intermedijarnih proizvoda veći je za 19,6% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći za 0,8%, dok je promet kapitalnih proizvoda manji za 5,5%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 16,6% i promet energije manji za 41,7%.