RS: Industrijski promet u decembru veći je za 2,1%

0
263
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u decembru u poređenju sa novembrom 2022. godine veći je za 2,1%. Na domaćem tržištu ostvaren je rast od 8,8%, a na inostranom tržištu zabilježen je pad od 2,9%.
U decembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom 2021. godine, ukupni promet industrije u RS bilježi rast od 23,2%. Na domaćem tržištu ostvaren je rast od 25,4% a na inostranom tržištu rast od 21,5%.
U decembru 2022. u odnosu na mjesec ranije, ukupni desezonirani promet energije veći je za 13,7%, kapitalnih proizvoda za 12,9%, intermedijarnih proizvoda za 0,4%, dok je promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 1,5% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,7%.
U decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, promet energije veći je za 95,4%, kapitalnih proizvoda za 54,2%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 29,3%, intermedijarnih proizvoda za 13,6%, dok je promet trajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 4,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.