RS: Industrijski promet u junu veći za 3,7%

0
710
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u junu u poređenju sa majem 2021. godine veći je za 3,7%. Na inostranom tržištu zabilježen je rast od 6,6% a na domaćem tržištu rast od 0,6%.
Na godišnjem nivou, u junu 2021. u poređenju sa junom 2020. godine, ukupni kalendarski prilagođeni promet industrije u RS bilježi rast od 25,9%. Na inostranom tržištu ostvaren je rast od 32,8% a na domaćem tržištu rast od 18,7%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U junu 2021. u odnosu na maj 2021. godine, ukupni desezonirani promet energije veći je za 36,7%, kapitalnih proizvoda za 4,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,0% i intermedijarnih proizvoda za 3,3%.
Na godišnjem nivou, u junu 2021. u odnosu na juni 2020. godine kalendarski prilagođeni promet kapitalnih proizvoda veći je za 69,7%, intermedijarnih proizvoda za 41,0%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,1%, dok je promet energije manji za 41,3%.