RS: Industrijski promet u maju porastao za 3,9%

0
650
Najviše korisnika podsticaja je iz drvne, te metalne i elektro industrije, tekstila i obućarske industrije

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u maju 2020. godine, u poređenju sa aprilom ove godine, veći je za 3,9%. Ako uporedimo promet na domaćem i inostranom tržištu, u istom periodu, na inostranom tržištu ostvaren je rast od 4,3% a na domaćem tržištu rast od 3,4%.
U maju 2020. u poređenju sa istim mjesecom 2019. godine, ukupni promet industrije u Republici Srpskoj bilježi pad od 18%. Na inostranom tržištu zabilježen je pad od 14,6%, a na domaćem tržištu pad od 22%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U maju u odnosu na april 2020. godine ukupni desezonirani promet trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 50,1%, energije za 22,7%, kapitalnih proizvoda za 12,2% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 10,5%, dok je promet intermedijarnih proizvoda manji za 1%.
U maju 2020. u odnosu na maj 2019. godine promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 8,4%, dok je promet kapitalnih proizvoda manji za 5,3%, intermedijarnih proizvoda za 16,5%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 18,9% i promet energije za 93,7%.