RS: Industrijski promet u martu manji 2,2%

0
890
Ministar Šarović pokreće proceduru za zaštitu domaće drvoprerađivačke industrije

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u martu 2019. godine, u poređenju sa februarom, manji je za 2,2%. Na inostranom tržištu zabilježen je pad od 1,5%, a na domaćem tržištu za 2,8%.
U maru 2019. u odnosu na isti mjesec lani, ukupni promet industrije u RS-u bilježi rast od 6,4%. Na domaćem tržištu ostvaren je rast od 12,7%, dok je na inostranom tržištu zabilježen pad od 2,0%.
U martu 2019. u odnosu na februar ukupni desezonirani promet kapitalnih proizvoda veći je za 1,2%, dok je promet energije manji za 2,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,5%, intermedijarnih proizvoda za 3,1% i promet trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,8%.
Na godišnjem nivou, u martu ove u odnosu na mart prošle godine, promet kapitalnih proizvoda veći je za 39,7% i intermedijarnih proizvoda za 11,5%, dok je promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 2,1%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,3% i promet energije za 35,4%.