RS: Inflacija u januaru 0,4%, a godišnja 0,8%

0
509
Cijene hrane, pića, duhana, stanovanja, komunikacije ostali su nepromijenjeni na mjesečnom nivou

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su više za 0,4%, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku više za 0,8%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u sedam, niže cijene u četiri, dok su cijene u jednom odjeljku ostale nepromijenjene.
Najveći godišnji rast cijena u januaru 2020. zabilježen je u odjeljku Alkoholna pića i duhan 5,7%, usljed viših cijena u grupi Duhan od 7,0%, zatim u odjeljku Rekreacija i kultura 2,6% zbog viših cijena u grupama Putni aranžmani od 6,4%, Usluge rekreacije i sporta od 5,8% i Veća trajna dobra za rekreaciju od 5,6%, zatim u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 2,3% usljed viših cijena u grupama Voće od 18,0%, Meso od 3,4% i Hljeb i žitarice od 3,1%.
Više cijene od po 0,8% na godišnjem nivou zabilježene su u odjeljcima Zdravstvo i Stanovanje, do se povećanje od po 0,6% odnosi na odjeljke Kounikacije i Restorani i hoteli.
U odjeljku Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.
Najveći pad cijena u januaru zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća 9,5%, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, zatim u odjeljku Namještaj i pokućstvo 0,5% zbog nižih cijena u grupi Veći alat i oprema od 4,9%.
U odjeljku Ostala dobra i usluge zabilježene su niže cijene od 0,4%, usljed sniženja u grupi Lični predmeti od 1,6% i Proizvodi za ličnu higijenu 1,2%, dok su niže cijene u odjeljku Prevoz od 0,2% zabilježene u grupi Bicikli od 3,8% i Vazdušni prevoz putnika od 2,8%.