RS u 2020. ukupno posjetilo 190.271 turista, pad za 52,5%

U prošloj godini korona je osjetno smanjila broj dolazaka i noćenja turista u RS-u

0
548
Samo u septembru ove godine RS je posjetilo 46 hiljada turista

Bosanskohervegovački entitet Republiku Srpsku je u decembru 2020. godine posjetilo 14.434 turista (11.216 domaćih gostiju i 3.218 stranih), što je u odnosu na novembar 2020. godine više za 33%.
U decembru 2020. turisti su ostvarili 30.851 noćenje (domaći gosti 22.444, a strani 8.407 noćenja), što je u odnosu na novembar 2020. godine više za 16,3%.
Broj dolazaka turista u RS u decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 50,3%, a broj noćenja manji je za 55,8%.
U decembru 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.653 stalnih ležaja.
Gosti su u 2020. najviše noćenja ostvarili u hotelskom i sličnom smještaju, čak 476.451 noćenja, od toga samo u decembru 30.137 noćenja.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ukupno je u 2020. godini ovaj bh. entitet posjetilo 190.271 turista (domaćih 123.966 i 123.966 stranih), što je godišnji pad za 52,5%.
U cijeloj 2020. godini turisti su ostvarili 531.447 noćenja (domaći gosti 335.624, a strani 195.823) što je u odnosu na 2019. godinu manje za 45,4%. Na te rezultate značajno je uticala pandemija koronavirusa, te brojne zdravstvene restrikcije i putna ograničenja.
U prošloj godini RS je najviše posjetilo turista iz Srbije (33.692; od toga u decembru 1.643), zatim iz Hrvatske (11.624; u decembru 442) i Slovenije (4.673; u decembru 137).