RS: Minimalne plate i doprinosi za april bit će isplaćeni iz Fonda solidarnosti

0
1332
Zora Vidović, ministrica finansija RS

Iz Fonda solidarnosti Republike Srpske bit će isplaćene minimalne plate za april, te porezi i doprinosi za sve koji u RS-u ne rade po odluci entitetskog ili lokalnih štabova, saopćila je ministrica finansija Zora Vidović nakon sjednice Vlade RS-a.
U ovu grupu spadaju trgovine, ugostitelji, zanatske djelatnosti , ali i svi koji su prestali sa radom zbog otežanih uvjeta, odnosno koji su smanjili obim posla ili gotovo prestali sa radom.
Vidović je kazala da su nadležna ministarstva zadužena da sačine spiskove onih koji nisu radili sukladno odlukama štabova ili su prestali sa radom zbog otežanih uvjeta. Ti spiskovi moraju biti validni, ovjereni i dostavljeni Poreskoj upravi RS.
Što se tiče izmirenja obaveza za mart, Vidović je podsjetila da će za sve one kojma je u drugoj polovini marta bio zabranjen rad, doprinosi biti isplaćeni iz Fonda solidarnosti RS.
“U toku aprila ćemo znati ko je podnio prijavu i koliki je dio koji mora da plati Fond solidarnosti. Očekujemo u idućoj sedmici da će se izvršiti uplata”, pojasnila je ministrica Vidović.
Istakla je i da je Vlada RS-a isplatila ukupan budžet za penzije za mart od 62,5 miliona KM, te da se one već mogu podići u bankama i poštama.
Na današnjoj sjednici Vlade RS-a donesena je uredba sa zakonskom snagom, koja će biti upućena predsjednici RS Željki Cvijanović na usvajanje. Odnosi se na odlaganje podnošenja poreskih prijava za sve obaveze po završnom računu, a koje je produženo do kraja aprila, odgađanje rokova za plaćanje poreza na dobit, naknade za šume, protivpožarne naknade i određene takse.
Također, smanjen je paušalni iznos za male privrednike sa 600 na 240 KM u 2020. godini. Za poreske obveznike koji imaju rješenje o reprogramu poreskih obaveza, uveden je moratorijum na plaćanje do 30. juna.
Donesena je i uredba za priređivače igara na sreću, koji neće morati plaćati paušal po aparatu za igre na sreću za period kada nisu radili.