RS: Mjesečna inflacija u maju 1,5%, a godišnja 13,2%

0
516
Indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića u maju je u odnosu na pril viši za 2,1%

Potrošačke cijene u Republici Srpskoj u maju ove godine u odnosu na prethodni mjesec više su za 1,5%, a u odnosu na maj 2021. godine u prosjeku su više za 13,2%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u maju u odnosu na april 2022. godine, indeks odjeljka Prevoz viši je za 2,3%, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 2,1%, indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši je za 1,9%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 1,4%, indeks odjeljka Restorani i hoteli viši je za 1,2%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 1,1%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši j e za 0,6%, dok je indeks odjeljka Zdravstvo viši za 0,1%.
Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Komunikacije i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni, dok je indeks odjeljka Odjeća i obuća niži za 0,3%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u 11, a niže cijene u jednom odjeljku, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.
Najveći godišnji rast cijena u maju 2022. zabilježen je u odjeljku Prevoz 31,2%, zbog viših cijena goriva i maziva za lična vozila od 51,1%, zatim kod Hrane i bezalkoholnih pića 21,8%…
Niže cijene na godišnjem nivou, u maju 2022. zabilježene su u odjeljku Odjeća i obuća od 6,2% usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.