RS: Mjesečna inflacija u septembru 0,6%, a godišnja 0,4%

0
1267
Indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića u maju je u odnosu na pril viši za 2,1%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u septembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, viši je za 0,6%, dok su cijene u odnosu na septembar prošle godine u prosjeku više za 0,4%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u osam, niže cijene u dva, dok su cijene u dva odjeljka ostale nepromijenjene, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije, indeks odjeljka Odjeća i obuća viši je za 4,7%, a indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,6%. Indeksi odjeljaka Stanovanje, Prevoz i Ostala dobra i usluge viši su za po 0,5%, dok su indeksi odjeljaka Namještaj i pokućstvo, Zdravstvo i Restorani i hoteli viši za 0,3%.
Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Komunikacije i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni, a indeks odjeljka Rekreacija i kultura niži je za 0,6%.