RS: Neto dobit banaka 55,5 miliona KM, kao i u prvom kvartalu lani

0
104

Neto dobit osam banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj na kraju prvog kvartala 2024. godine iznosila je 55,5 miliona KM i gotovo je isti kao i profit iz prvog tromjesečja prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Ukupni prihodi banaka u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 172,3 miliona KM i veći su za 26,8 miliona (+18,4%) u odnosu na mart prošle godine kada su iznosili 145,5 miliona KM.
Prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 113,7 miliona KM (66% ukupnih prihoda), u odnosu na 93,5 miliona KM iz marta lani, dok su operativni prihodi iznosili 58,5 miliona KM (34%) u odnosu na 52 miliona KM iz marta prošle godine.

Ukupni rashodi banaka na kraju prvog kvartala ove godine iznosili su 111,7 miliona KM, dok su godinu ranije iznosili 85,2 miliona KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, neto aktiva banaka iz ovog bh. entiteta (sa  3.065 zaposlenih), iznosila je 10,38 milijardi KM, a ukupni kapital blizu 1,34 milijarde KM. Ukupni krediti na kraju prvog kvartala tekuće godine iznosili su oko 6,09 milijardi KM, a depoziti 8,02 milijade KM.