RS: Neto dobit banaka u 2021. porasla 120,6%, na 116,5 miliona KM

0
813
Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Banke sa sjedištem u Republici Srpskoj ostvarile su u 2021. godini ukupnu neto dobit u iznosu od 116,5 miliona KM što je za 63,7 miliona KM ili za 120,6 posto više nego u 2020. godini kada je neto dobit banaka iznosila 52,8 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Da su se banke značajno oporavile od korona-krize ilustruje i podatak da je finansijski rezultat banaka sa sjedištem u RS u 2021. godini najbolji u posljednjih pet godina: u 2020. je što se i očekivalo bio najlošiji sa neto dobiti od 52,8 miliona KM, dok je u predpandemijskoj 2019. godini neto dobit iznosila 96,6 miliona KM, u 2018. godini 74,2 miliona, a 2017. godine 96,2 miliona KM.

Ukupni prihodi banaka u RS u 2021. iznosili su 498 miliona miliona KM i veći su za 38,4 miliona KM ili za 8,4 posto u odnosu na 2020. godinu, dok su prihodi od kamata i slični prihodi u 2021. iznosili 308,2 miliona KM i veći su za 13,5 miliona KM ili za 4,6 posto u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili 294,7 miliona KM.
Ukupni rashodi bankarskog sektora RS z 2021. iznosili su 373,1 milion KM i u odnosu na 2021. godinu (402,8 miliona KM) manji su za 29,7 miliona KM ili za -7,4 posto.
Stopa profitabilnosti prosječne imovine/aktive (ROAA) banaka u 2021. godini iznosila je 1,3%, a godinu ranije upola manje (0,6%), dok je predpandemijske 2019. godine iznosila 1,2%, 2018. godine 1,0%, a 2017. godine 1,4%.
Stopa povrata na prosječni kapital (ROAE), koji mjeri učinkovitost banaka u korištenju kapitala, u 2021. i 2017. godini iznosila je po 10,4%, najmanja je bila 2020. godine, samo 5,1%, dok je 2019. godine bila 9,7%, a 2018. godine 7,8%, preliminarni su podaci Agencije za bankarstvo RS.

Banke iz RS su u zadnjih pet godina u 2021. imale i najveću neto aktivu u iznosu od 9,55 milijardi KM, koja je u odnosu na godinu ranije (oko 8,5 mlrd KM) bila veća za 12,3%, a u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu (8,3 mlrd KM) veća za 15,1%.
I ukupni kapital banaka sa sjedištem u RS-u je u 2021. (u zadnjih pet godina) dostigao najviši iznos od 1,1 milijarde KM.