RS: Neto dobit mikrokreditnog sektora u 2019. porastao 30%, na 14,5 miliona KM

0
1448
Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora RS u 2019. godini (Izvor: ABRS)

Mikrokreditni sektor Republike Srpske je u 2019. godini ostvario neto dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 14,5 miliona KM (neto dobit mikrokreditnih društava – MKD je iznosila 14,3 miliona KM, a neto višak prihoda na rashodima mikrokreditnih fondacija – MKF je iznosio 194 hiljade KM) i za 30% je veća u odnosu na dobit iz 2018. godine.
Neto dobit iskazana kod deset MKD iznosila je ukupno oko 15,7 miliona KM dok je kod jednog MKD (kreditne aktivnosti započeo u maju 2019. godine) gubitak iznosio oko 1,4 miliona KM. Kod mikrokreditnih fondacija ukupna profit je iznosila 194 hiljade KM: jedna MKF iskazala je dobit od 234 hiljade КМ, a jedna MKF imala je manjak od 40 hiljada KM.
Inače, mikrokreditni sektor u RS-u čini 13 mikrokreditnih organizacija (MKO), od čega 11 mikrokreditnih društava, koje kao profitne organizacije mogu plasirati kredite u iznosu do 50 hiljada KM i dvije mikrokreditne fondacije, koje kao neprofitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 10 hiljada KM.
U RS-u su MKO u 2019. zapošljavale ukupno 538 radnika sa stopom rasta zaposlenih od 23% u odnosu na 2018. godinu. Takođe, u RS-u je u okviru osam МКО (7 MKF i jedno MKD) sa sjedištem u FBiH bilo zaposleno 318 radnika sa stopom rasta od 3,6%.

Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Ukupna bruto aktiva MKO sa sjedištem u RS je iznosila 365,1 milion KM i veća je za 18% ili za 54,6 miliona KM u odnosu na 2018. godinu.
Bruto krediti su iznosili 296,2 miliona KM ili 81% ukupne bruto aktive i rasli su po stopi od 17% ili u iznosu od 43 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 283,7 miliona KM ili 96,8% ukupnih kredita.
Dospjela potraživanja iznosila su 2,9 miliona KM ili 0,97% ukupnih kredita, podaci su Agencije za bankarstvo RS (ABRS) koja nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO je 22,56%, te je manja za 2,06% u odnosu na 2018. godinu.
Kapital MKO (kapital MKD i ulozi MKF) iznosio je ukupno 125,5 miliona KM ili 35% ukupne pasive sa rastom po stopi od 14% ili za 15,1 milion KM u odnosu na 2018., a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 124,4 miliona KM i uloge MKF u iznosu od 1,1 milion KM.