RS: Dobit mikrokreditnog sektora u devet mjeseci 12,6 miliona KM

0
1097
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Mikrokreditni sektor Republike Srpske je zaključno sa septembrom 2019. ostvario neto dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od blizu 12,62 miliona KM, što je za 28% ili za 2,79 miliona KM više u odnosu na kraj trećeg kvartala 2018. godine. Pri tome je neto dobit mikrokreditnih društava (MKD) iznosila oko 12,35 miliona KM, a mikrokreditnih fondacija (MKF) 224 hiljade KM.
Rast dobiti MKO (povećanje broja MKO za dva MKD) je rezultat značajnijeg nominalnog povećanja ukupnih prihoda za 8,13 miliona KM (24%) u odnosu na povećanje ukupnih rashoda za 5,31 milion KM (22%).
Mikrokreditni sektor RS na kraju septembra 2019. imao je 14 mikrokreditnih organizacija (MKO), od čega 11 mikrokreditnih društava (MKD), koje kao profitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 50 hiljada KM i tri mikrokreditne fondacije (MKF), koje kao neprofitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 10 hiljada KM. MKO u RS-u zapošljavale su ukupno 506 radnika što je 15% više u odnosu na kraj 2018. godine. MKO sa sjedištem u FBiH koje posluju u RS-u zapošljavale su ukupno 321 radnika ili 39% od ukupno 827 zaposlenih u mikrokreditnom sektoru, sa rastom zaposlenih po stopi od 4,6% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupna bruto aktiva MKO sa sjedištem u RS-u na kraju trećeg kvartala 2019. iznosila je 343,28 miliona KM i veća je za 32,82 miliona KM ili za 11% u odnosu na kraj 2018. godine.
Bruto krediti su iznosili oko 282,35 miliona KM i rasli su po stopi od 12% ili za 29,14 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 272,52 miliona KM (96,52% ukupnih kredita).
Dospjela potraživanja iznosila su 2,54 miliona KM ili 0,9% ukupnih kredita.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO iznosila je 22,75% i manja je za 1,87% u odnosu na 2018. godinu.
MKO sa sjedištem u FBiH koje posluju u RS-u plasirali su kredita u ukupnom iznosu od 159,41 milion KM što je za 12% više u odnosu na kraj 2018. godine.
Kapital MKO u RS-u iznosio je ukupno 123,53 miliona KM što je za 13,10 miliona KM ili za 12% više u odnosu na kraj 2018. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 122,53 miliona KM i uloge MKF u iznosu od 1 milion KM.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here